יום ה', י’ בסיון תשע”ח
דף הבית יחודיות ביה"ס מרחבי הכיתות חטיבה צעירה חדר מורים יצירת קשר
תגובות: 0   צפיות: 1

אנו מאמינים כי כל אדם ניחן בפוטנציאל להיות מנהיג ותלמידנו בכלל זה. תפקידנו לסייע לכל תלמיד לממש את הכישורים הגלומים בו מכוח אישיותו הייחודית. בבית ספר "חתני פרס נובל" מתקיימת תכנית ייחודית מצפ"ן – מנהיגים צעירים פרס נובל ,תכנית המאפשרת לכל תלמיד התנסות במעשי מנהיגות, מציע אקלים של צמיחה ומרחב תומך , הקפדה על יחסים של אמון וכבוד הדדי, תוך קידום למידה משמעותית , המאפשרת לכל תלמיד לצמוח בדרכו ולגלות את המנהיג שבו (מתוך חזון ביה"ס).צוות ביה"ס הציב לו כמטרה לטפח לומד בעל חשיבה עצמאית, ערכית וביקורתית. הפועל למען רכישת מיומנויות ושואף ללמידה מתמשכת.ביה"ס יעניק ידע ויקדם הישגים לימודיים בתחומי הידע השונים, תוך מתן מענה דיפרנציאלי והכרה בצרכיו המיוחדים של כל ילד.ביה"ס יעשה שימוש בטכנולוגיות התקשוב השונות מתוך הכרה ששימוש בטכנולוגיות אלו יש בהן כדי לקדם את הישגיהם של התלמידים , תוך התייחסות לשונות בין התלמידיםשימוש בטכנולוגיות תקשוב מתקדמות מאפשר קידום תהליכי הוראה למידה והפיכתם למשמעותי יותר .הפורטל הבית סיפרי יהווה חלון לעשייה הבית סיפרית וישמש אמצעי ליצירת קשר בין תלמידים, הורים והקהילה. ביה"ס ישאף לטפח לומד בעל מחויבות חברתית ואזרחות אחראית פעילה. אני מאמין בית ספרי1. צמצום פערים וקידום ההישגים הלימודיים בבי"ס . תוך שימוש ביתרונות הגלומים בטכנולוגיות התקשוב .2. קיום אקלים מיטבי בבית הספר- יחסים בין מורים לעמיתיהם .3. קיום אקלים מיטבי בבית הספר- מורים הורים תלמידים 4. קידום הפרופסיה של המורות והשבחת תהליכי הוראה-למידה-הערכה והטמעת הסטנדרטים בהוראה ובלמידה .